Σεμινάριο
Λογιστικής & Φορολογίας
Εκπαίδευση επαγγελματιών με πρακτική προσέγγιση

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κων/νος Καραμάνης

Σεμινάριο
Λογιστικής & Φορολογίας
Εκπαίδευση επαγγελματιών με πρακτική προσέγγιση

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κων/νος Καραμάνης

  • Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό έτος 2024-25
  • Έναρξη μαθημάτων 10 Σεπτεμβρίου 2024

Μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου στο σεμινάριο εδώ!

Γιατί να παρακολουθήσω το σεμινάριο «Λογιστική & Φορολογία»

• Θέλεις να σταδιοδρομήσεις ως στέλεχος Λογιστηρίου – Οικονομικής διεύθυνσης, φοροτεχνικός ή φορολογικός σύμβουλος, ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός;

• Θέλεις να έχεις ταχεία επαγγελματική ανέλιξη, αποκτώντας γρήγορα τις απαιτούμενες γνώσεις (Λογιστική, Φορολογία, Εργατικά-Ασφαλιστικά, νομικά θέματα επιχειρήσεων, ΓΕΜΗ, έκθεση διαχείρισης, κλπ);

• Θέλεις να αναβαθμίσεις το Λογιστικό σου Γραφείο και να διευρύνεις το πελατολόγιό σου;

• Θέλεις να εκπαιδευτείς από κορυφαίους επαγγελματίες της αγοράς, μέσα από μια καινοτόμα εκπαιδευτική προσέγγιση που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας;

• Ποιότητα και Πληρότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση, με τη σφραγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδάσκουν πάνω από 20 διακεκριμένοι εισηγητές της αγοράς.

Θεματικοί Άξονες

Λογιστική
Ο πυλώνας αυτός καλύπτει με πληρότητα το λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων των ΕΛΠ του ν. 4308/2014 (Ενότητες 0Α, 1 και 2). Συγκεκριμένα, αναλύεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου (από λογιστική σκοπιά), οι αρχές και κανόνες σύνταξης λογιστικών καταστάσεων, οι κανόνες αναγνώρισης και επιμέτρησης όλων των επιμέρους κονδυλίων των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον παρουσιάζεται η κατάρτιση και ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών.

Κατανοώντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, το Πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν στους εκπαιδευόμενους δύο ημερίδες σε «Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία» και «Διαπραγματεύσεις»

Testimonials

Μαρτυρίες αποφοίτων

Τελευταία Νέα