Υποβολή Αιτήσεων – Περίοδος Υποβολής

Σεμινάριο
Λογιστικής & Φορολογίας
Εκπαίδευση επαγγελματιών με πρακτική προσέγγιση

Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα!

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. Για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

 

Βήμα 1

Υποβολή Αίτησης

Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου ηλεκτρονικά, πατώντας εδώ

Βήμα 1

Βήμα 2

Αποστολή Δικαιολογητικών

Αποστολή των δικαιολογητικών ως ηλεκτρονικά αρχεία στη διεύθυνση: dz@aueb.gr αναφέροντας ως διακριτικό θέμα: «Πρόγραμμα Λογιστική και Φορολογία». Εναλλακτικά, τα δικαιολογητικά παραδίνονται σε έντυπη μορφή στο ΚΕΔΙΒΙΜ, οδό Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα, 6ος όροφος.

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

  • τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών που διαθέτουν (κατά περίπτωση, πτυχίο ή αναλυτική βαθμολογία που εμφανίζει τα μαθήματα στα οποία ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς ή άλλη βεβαίωση σπουδών ή απολυτήριο λυκείου), και
  • βιογραφικό από το οποίο να προκύπτει η σχετική προϋπηρεσία, εάν διαθέτουν.

Οι υποψήφιοι καλούνται σε προφορική συνέντευξη πριν την τελική επιλογή.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.